foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Contact :
+49(0)551 2000 9991
e-mail: info@mma-land.eu

MMA-LAND.EU

Mixed Martial Arts

Without registration!


Please submit your MMA Location, MMA Gym, MMA Store or MMA Event – it’s completely free of charge and without registration. Support your MMA location and the MMA community. Please be patience. Our database deals more than 1000 MMA location, the site rebuild can take few seconds. If you have some problems to add your data do not hesitate to contact us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Search MMA Locations

Filter:
Monday, 19 October 2015 09:17    |  Hits: 603

Brazilian Jiu-Jitsu Fight Club

(MMA Gyms)

         
Lower Level Calgary Alberta Canada

Find location and contact details of MMA training gym Brazilian Jiu-Jitsu Fight Club in Lower Level Calgary, Alberta, Canada.

WELCOME TO THE FIGHT CLUB Learn a new skill or refine your style at Calgary’s most established Brazilian Jiu-Jitsu studio. We offer not only Brazilian Jiu-Jitsu but also Muay Thai, Cardio Kickboxing and Personal Training. We help kids and adults get active, tough and confident through safe martial arts training.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Brazilian Jiu-Jitsu Fight Club or contact them directly.

You are the owner of Brazilian Jiu-Jitsu Fight Club and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
Monday, 19 October 2015 09:33    |  Hits: 768

MMA Zary

(MMA Gyms)

         
Żary Poland

Find location and contact details of MMA training gym MMA Żary Club Martial Arts / Żarskim Klubie Sportów Walki in Zary Sorau, Poland, Polska.

MMA in Żary In Żary Club Martial Arts Training you have the opportunity to cross- athlete preparing to fight both standing up (section Muay Thai ), as well as in the ground floor and a short circuit ( MMA section with elements of Brazilian Jiu Jitsu and submission wrestling , wrestling and grappling ) .The best will have the opportunity to participate in tournaments MMA throughout the Polish and abroad .We invite you to train   

W Żarskim Klubie Sportów Walki macie możliwość Treningu Przekrojowego przygotowującego zawodnika do walki zarówno w stójce (sekcja Muay Thai) jak i w parterze oraz zwarciu (sekcja M.M.A. z elementami Brazylijskiego Jiu Jitsu i Submission fighting, zapasy oraz grappling).Najlepsi będą mieli możliwość brania udziału w turniejach M.M.A. na terenie całej Polski jak i za granicą.Zapraszamy na treningi

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of MMA Żary Club Martial Arts / Żarskim Klubie Sportów Walki or contact them directly.

You are the owner of MMA Żary Club Martial Arts / Żarskim Klubie Sportów Walki and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
Monday, 19 October 2015 09:38    |  Hits: 847

Cyklon Brazylijskie Jiu Jitsu Zielona Góra

(MMA Gyms)

         
Zielona Gora Poland

Find location and contact details of MMA training gym Cyklon Brazylijskie Jiu Jitsu in Zielona Góra, Poland, Polska.

The club invites the classes of Brazilian Jiu Jitsu , Grappling and MMA in Zielona Gora , Sulechowie and Słubice.If you are interested , come to our training , see how it looks , and if you fancy , you can also take part in it , of course, free of charge.We invite everyone and at every stage . For more information you can get from the trainer . We invite you to contact us and of course we see on the mat!

Klub zaprasza na zajęcia Brazylijskiego Jiu Jitsu, Graplingu i MMA w Zielonej Górze, Sulechowie i Słubicach.Jesli jesteś zainteresowany, przyjdź na nasz trening, zobacz jak wygląda, a jeśli będziesz mieć ochotę, możesz również wziąśc w nim udział, oczywiście nieodpłatnie.Zapraszamy wszystkich i na każdym stopniu zaawansowania. Więcej informacji, możecie uzyskać u trenera. Zapraszamy do kontaktu i oczywiście widzimy się na macie!

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Cyklon Brazylijskie Jiu Jitsu or contact them directly.

You are the owner of Cyklon Brazylijskie Jiu Jitsu and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

  

 
Monday, 19 October 2015 09:41    |  Hits: 773

Szkola Walki Drwala - Krakow

(MMA Gyms)

         
Krakow Poland

Find location and contact details of MMA training gym Szkola Walki Drwala in Krakow, Poland, Polska.

Fighting School History Drwala dating back 2,006 years. At that time, the club continues to grow and step by step became a place that many years ago dreamed of Thomas Woodman. November 20 is a dream fulfilled to the fullest. Thanks to the cooperation with Fitness Platinum was created a unique place not only in Krakow, but the entire Polish. A place where you can completely take care of their own physical fitness and health. And also the place where everyone can find something for themselves.The new club, or 2-in-1The new club was formed from the merger School of Combat Drwala network Platinum Fitness clubs. This created a place where under one roof and having only one pass, you can enjoy the activities, which until now functioned separately. All this in addition to the vast space and modern comfort. We are a place where professional sport is combined with recreation and caring for their own health. And all this in a friendly, family atmosphere. For many people, our club has become a second home. Come to the first training session and feel that in this sporting family also is the place for you.

Historia Szkoły Walki Drwala sięga 2006 roku. W tym czasie klub nieustannie się rozwijał i krok po kroku stawał się miejscem, które wiele lat temu wymarzył sobie Tomasz Drwal. 20 listopada to marzenie spełniło się w pełni. Dzięki współpracy z Fitness Platinium powstało miejsce unikalne nie tylko na skalę Krakowa, ale całej Polski. Miejsce, w którym kompleksowo można zadbać o własną sprawność fizyczną i zdrowie. A także miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.Nowy klub, czyli 2 w 1Nowy klub powstał z połączenia Szkoły Walki Drwala z siecią klubów Fitness Platinium. W ten sposób powstało miejsce, w którym pod jednym dachem i posiadając tylko jeden karnet, możecie korzystać z zajęć, które do tej pory funkcjonowały osobno. Wszystko to w dodatku na ogromnej przestrzeni i w nowoczesnych, komfortowych warunkach. Jesteśmy miejscem, w którym zawodowy sport łączy się z rekreacją i dbaniem o własne zdrowie. A wszystko to w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Dla wielu osób nasz klub stał się drugim domem. Przyjdź na pierwszy trening i poczuj, że w tej sportowej rodzinie jest miejsce także dla Ciebie.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Szkola Walki Drwala or contact them directly.

You are the owner of Szkola Walki Drwala and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

  

 
Monday, 19 October 2015 10:39    |  Hits: 667

Puncher Wrocław

(MMA Gyms)

         
Wroclaw Poland

Find location and contact details of MMA training gym Puncher Wrocław in Wrocław, Poland, Polska.

Club "Puncher Wrocław" is an initiative of Coach Janusz Janowski in 2002 and was entered into the Register of Pupil's Sports Club led by the Mayor of Wroclaw. The main activity of the Club is to promote: physical education, physical education and sport, with particular emphasis on health functions based on patterns from various martial arts disciplines."Puncher Wroclaw" is a brand for years evokes not only the rich rivalry culminating in an impressive sporting success, but also with the wider understanding of the needs of our members. We try to adapt training systems to the aspirations and possibilities of exercisers. That is why training in our club is divided into racing and recreational training. We help our riders climb the career ladder sport, up to the level of the championship. We also enable the students to the experience of its sports adventure at the level of physical recreation, self-defense and good fun.We strive to offer only the "products" of the highest quality. Everything you learn has been developed and tested by us on the national and international arenas. We take part in the competition, training and training in different countries on different continents. Urgently we observe the latest global trends in martial arts. We do not stop, even for a moment in updating methods and means of training, based at the same time on the latest achievements of science of sports. With extensive experience creating specialized staff, which share a common passion, love and knowledge.

Klub "Puncher Wrocław" powstał z inicjatywy Trenera Janusza Janowskiego w 2002 roku i został wpisany do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Podstawą działalności Klubu jest propagowanie: kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych w oparciu o wzorce płynące z różnych dyscyplin sportów walki."Puncher Wrocław" jest marką od lat kojarzącą się nie tyko z bogatą rywalizacją uwieńczoną imponującymi sukcesami sportowymi, ale również z szeroko pojętym zrozumieniem potrzeb naszych Członków. Staramy się dopasować systemy szkoleniowe do aspiracji i możliwości ćwiczących. Dlatego treningi w naszym Klubie podzieliliśmy na wyczynowe i rekreacyjno-szkoleniowe. Pomagamy naszym zawodnikom piąć się po szczeblach kariery sportowej, aż do poziomu mistrzowskiego. Umożliwiamy również ćwiczącym przeżywanie swojej sportowej przygody na poziomie rekreacji ruchowej, samoobrony oraz dobrej zabawy.Staramy się oferować  tylko "produkty" najwyższej jakości. Wszystko czego uczymy zostało wypracowane i sprawdzone przez nas na ringach krajowych i międzynarodowych. Bierzemy udział w zawodach, szkoleniach i treningach w różnych krajach na różnych kontynentach. Pilnie obserwujemy najnowsze światowe trendy w sportach walki. Nie ustajemy, nawet na chwilę w aktualizowaniu metod i środków treningowych, bazując przy tym na najnowszych osiągnięciach świata nauki sportowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu tworzymy wyspecjalizowaną kadrę, którą łączy wspólna pasja, zamiłowanie i wiedza.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Puncher Wrocław or contact them directly.

You are the owner of Puncher Wrocław and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
GMapFP