foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Contact :
+49(0)551 2000 9991
e-mail: info@mma-land.eu

MMA-LAND.EU

Mixed Martial Arts

Without registration!


Please submit your MMA Location, MMA Gym, MMA Store or MMA Event – it’s completely free of charge and without registration. Support your MMA location and the MMA community. Please be patience. Our database deals more than 1000 MMA location, the site rebuild can take few seconds. If you have some problems to add your data do not hesitate to contact us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Monday, 19 October 2015 10:10    |  Hits: 696

Szkoła Walki Golden Dragon

(MMA Gyms)

   

marsz. Focha 8 3c
85-070 Bydgoszcz
Poland

+48 796 75 18 18

Find location and contact details of MMA training gym Szkoła Walki Golden Dragon in Bydgoszcz, Poland, Polska.

Golden Dragon is a professional combat sports club was founded in 2010 . By Michael Grabarka.Golden Dragon works with the best clubs of Polish and Europe. It is up to us come such masters as Ramon Dekkers and Remy Boniasky . At your disposal is a fully equipped , air-conditioned room with a ring , a large cloakroom with showers and a sauna.Welcome to our school children , youth and adults. Each of us can find something for themselves. We train in groups : beginner , recreational , intermediate and advanced.Trainings general development with elements of boxing and kick-boxing for children in the Golden teat 4 - 9 years is the only such section in Bydgoszcz. Adult prepared gr.rekreacyjną and medium - advanced , and besides training young people can expect to race in the competition. Twice a month, young people can use the pool and adults every Saturday with a sauna and everything in the carnet.

Golden Dragon to profesjonalny klub sportów walki , został założony w 2010 r. przez Michała Grabarka.Golden Dragon współpracuje z najlepszymi klubami z Polski i Europy. To do nas przyjeżdżają tacy mistrzowie jak Ramon Dekkers czy Remy Boniasky. Do waszej dyspozycji jest w pełni wyposażona, klimatyzowana sala z ringiem, duża szatnia z prysznicami oraz sauna.Zapraszamy do naszej szkoły dzieci , młodzież i dorosłych. Każdy u nas znajdzie coś dla siebie. Trenujemy w grupach: początkująca, rekreacyjna, średnio-zaawansowana i zaawansowana.Treningi ogólnorozwojowe z elementami boksu i kick-boxingu dla dzieci w Złotym Smoczku 4 - 9 lat to jedyna taka sekcja w Bydgoszczy. Dla dorosłych przygotowaliśmy gr.rekreacyjną i średnio-zaawansowaną, a młodzież oprócz treningów może liczyć na starty w zawodach. Dwa razy w miesiącu młodzież może korzystać z basenu a dorośli co sobotę z sauny i wszystko w karnecie

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Szkoła Walki Golden Dragon or contact them directly.

You are the owner of Szkoła Walki Golden Dragon and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to contact@mma-land.eu. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
reload.gif