foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Contact :
+49(0)551 2000 9991
e-mail: info@mma-land.eu

MMA-LAND.EU

Mixed Martial Arts

Without registration!


Please submit your MMA Location, MMA Gym, MMA Store or MMA Event – it’s completely free of charge and without registration. Support your MMA location and the MMA community. Please be patience. Our database deals more than 1000 MMA location, the site rebuild can take few seconds. If you have some problems to add your data do not hesitate to contact us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Monday, 19 October 2015 10:39    |  Hits: 725

Puncher Wrocław

(MMA Gyms)

   

ul. Reja 13f
ul. Sienkiewicza 76
Wroclaw
Poland

605522758

Find location and contact details of MMA training gym Puncher Wrocław in Wrocław, Poland, Polska.

Club "Puncher Wrocław" is an initiative of Coach Janusz Janowski in 2002 and was entered into the Register of Pupil's Sports Club led by the Mayor of Wroclaw. The main activity of the Club is to promote: physical education, physical education and sport, with particular emphasis on health functions based on patterns from various martial arts disciplines."Puncher Wroclaw" is a brand for years evokes not only the rich rivalry culminating in an impressive sporting success, but also with the wider understanding of the needs of our members. We try to adapt training systems to the aspirations and possibilities of exercisers. That is why training in our club is divided into racing and recreational training. We help our riders climb the career ladder sport, up to the level of the championship. We also enable the students to the experience of its sports adventure at the level of physical recreation, self-defense and good fun.We strive to offer only the "products" of the highest quality. Everything you learn has been developed and tested by us on the national and international arenas. We take part in the competition, training and training in different countries on different continents. Urgently we observe the latest global trends in martial arts. We do not stop, even for a moment in updating methods and means of training, based at the same time on the latest achievements of science of sports. With extensive experience creating specialized staff, which share a common passion, love and knowledge.

Klub "Puncher Wrocław" powstał z inicjatywy Trenera Janusza Janowskiego w 2002 roku i został wpisany do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Podstawą działalności Klubu jest propagowanie: kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych w oparciu o wzorce płynące z różnych dyscyplin sportów walki."Puncher Wrocław" jest marką od lat kojarzącą się nie tyko z bogatą rywalizacją uwieńczoną imponującymi sukcesami sportowymi, ale również z szeroko pojętym zrozumieniem potrzeb naszych Członków. Staramy się dopasować systemy szkoleniowe do aspiracji i możliwości ćwiczących. Dlatego treningi w naszym Klubie podzieliliśmy na wyczynowe i rekreacyjno-szkoleniowe. Pomagamy naszym zawodnikom piąć się po szczeblach kariery sportowej, aż do poziomu mistrzowskiego. Umożliwiamy również ćwiczącym przeżywanie swojej sportowej przygody na poziomie rekreacji ruchowej, samoobrony oraz dobrej zabawy.Staramy się oferować  tylko "produkty" najwyższej jakości. Wszystko czego uczymy zostało wypracowane i sprawdzone przez nas na ringach krajowych i międzynarodowych. Bierzemy udział w zawodach, szkoleniach i treningach w różnych krajach na różnych kontynentach. Pilnie obserwujemy najnowsze światowe trendy w sportach walki. Nie ustajemy, nawet na chwilę w aktualizowaniu metod i środków treningowych, bazując przy tym na najnowszych osiągnięciach świata nauki sportowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu tworzymy wyspecjalizowaną kadrę, którą łączy wspólna pasja, zamiłowanie i wiedza.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of Puncher Wrocław or contact them directly.

You are the owner of Puncher Wrocław and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to contact@mma-land.eu. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
reload.gif