foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Contact :
+49(0)551 2000 9991
e-mail: info@mma-land.eu

MMA-LAND.EU

Mixed Martial Arts

Without registration!


Please submit your MMA Location, MMA Gym, MMA Store or MMA Event – it’s completely free of charge and without registration. Support your MMA location and the MMA community. Please be patience. Our database deals more than 1000 MMA location, the site rebuild can take few seconds. If you have some problems to add your data do not hesitate to contact us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Wednesday, 21 October 2015 07:23    |  Hits: 780

UNI MMA

(MMA Gyms)

   

İstanbul MMA & Luta Livre Octopus VIP GYM
Dereboyu caddesi No:38 Mecidiyeköy
Istanbul
Turkey

Find location and contact details of MMA training gym UNI MMA in Istanbul, Turkey Türkiye.

MMA can be defined as "mixed martial arts". MMA: all kinds of shock, grappling, locks, choking techniques are available and are free. You can hit an opponent on the ground, it can finish the fight against pertussis or joint lock.MMA to lay the foundations for the branching, Denver in Colorado, which is performed first in 1993 and the irregular fighting tournament based sikletsiz to the UFC organization. Athletes in this tournament after tournament and continue to be more effective and successful; It began to be blended with other branches of industry. Now athletes, as well as standing in a struggle is structured to include impact and locks. Which style will mix it remained sportsman himself in what proportion.UFC 150 today remains behind, it showed a 16-year evolution and development of this sport in the world. MMA has long been exercised by America, Japan, Russia and so on. MMA's audience in the country has the highest number of martial arts. A Uni-MMA is a member of ITU-MMA since 2003 working in Turkey and provides training on behalf of MMA Keser led by Taylor.The biggest problem is that MMA Live branching as official world; MMA is very large and the very nature of freedom rules set or a single style is not restricted to a few mix of styles. Today; karate, judo, thaiboxing, san, wrestling, taekwondo, kungfu, etc. style of jiu-jitsu exhibits themselves with complete and appropriate tactics and there are many champion athletes. The MMA is no longer important, not styles; by the athlete, the techniques selected from any style and data from results of the combination of these techniques.

MMA (mixed martial arts), "karma dövüş sanatları" olarak tanımlanabilir. MMA'da ayakta ve yerde her türlü darbe, boğuşma, kilit, boğma teknikleri mevcuttur ve serbesttir. Yerdeki rakibe vurulabilir, boğma yada eklem kilitleriyle mücadele bitirilebilir.MMA'nın branşlaşmasının temellerinin atılması, Denver Colarado'da 1993 yılında ilki gerçekleştirilen kuralsız ve sikletsiz dövüş turnuvası olan UFC organizasyonuna kadar dayanır. Bu turnuvadan ve devamındaki turnuvalardan sonra sporcular, daha etkin ve başarılı olabilmek için; branşlarını diğer branşlarla harmanlanmaya başlamıştır. Artık sporcular;ayakta olduğu gibi, yerde de boğuşma, darbe ve kilitleri içerecek şekilde yapılanmıştır. Hangi stili ne oranda karıştıracağı sporcunun kendisine kalmıştır.UFC 150'ün geride kaldığı günümüzde, bu spor dünyada 16 yıllık bir evrim ve gelişme göstermiştir. MMA'nın uzun süredir icra edildiği Amerika, Japonya , Rusya vb. ülkelerde MMA nın izleyici kitlesi dövüş sporları içerisinde en yüksek sayıya sahiptir. Bir ÜNİ-MMA üyesi olan, İTÜ-MMA 2003 yılından itibaren Türkiye'de MMA adına çalışmakta ve Taylan Keser öncülüğünde eğitim vermektedir.MMA'nın dünyada da resmi olarak branşlaşmakta yaşadığı en büyük sıkıntı; kural serbestliğinin çok geniş olması ve MMA'nın doğası gereği tek bir stille yada belirlenmiş bir kaç sitilin karmasıyla kısıtlanamayacak olmasıdır. Günümüzde; karate, judo, thaiboxing, sanda , güreş, taekwondo, kungfu , jiu-jitsu vb stillerden kendilerini uygun tamamlama ve taktiklerle sergileyen pek çok şampiyon ve sporcu vardır. MMA'da artık önemli olan, stiller değil; sporcu tarafından, her türlü stilden seçilen teknikler ve bu tekniklerin kombinasyonu sonucunda alınan verimdir.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of UNI MMA or contact them directly.

You are the owner of UNI MMA and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to contact@mma-land.eu. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 

 
reload.gif